Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődik cégünk és termékeink iránt. Márkaboltunkban kiemelten komolyan vesszük az Ön adatainak védelmét, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a vonatkozó adatvédelmi törvények és szabályozások betartása mellett javítsuk az Ön vásárlói élményét. Adatvédelmi nyilatkozatunkat, amelyből megtudhatja, hogy hogyan kezeljük személyes adatait, alább olvashatja.

A fentieknek megfelelően az Electro Modul Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország jogszabályai szerint bejegyzett cég, amelynek bejegyzett székhelye a következő címen található: 1085 Budapest, József körút 85. („Márkabolt”, „minket” vagy „mi”), adatkezelőként tájékoztatja többek között, de nem kizárólagosan a jelen weboldal („Weboldal”) felhasználóit („Felhasználók”, „Ön” vagy „Öné”) arról, hogy a 2016/679. számú európai általános adatvédelmi rendeletnek („Rendelet”) és minden más vonatkozó helyi törvénynek és szabályozásnak megfelelően milyen módon gyűjti és kezeli a személyes adatokat.

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNKA következő információkat gyűjtjük: (1) olyan személyes adatokat, amelyeket Ön velünk önként megosztott, (2) adatokat, amelyek az Ön Weboldalon végzett aktivitására vonatkoznak, továbbá (3) egyéb forrásokon keresztül kapott, illetve gyűjtött információkat.A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó adatokat (pl. egészségügyi vagy igazságügyi adatokat) nem gyűjtünk.Részletek ezen dokumentum alább található, 1. Pontjában olvashatók (1. MILYEN TÍPUSÚ SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK)
HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAITSzemélyes adatait arra használjuk, hogy szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, ideértve többek között azt, hogy lehetővé tegyük a Weboldalon való navigációt, a válaszadást a különféle kérelmekre, illetve a szolgáltatásaink használatát.Kizárólag az Ön hozzájárulásával a személyes adatait azzal a céllal is kezelhetjük, hogy Önnek testre szabott marketinganyagokat küldjünk, ideértve a mi és bizalmunkat élvező partnereink ajánlataival és kedvezményeivel kapcsolatos tartalmakat.Részletek ezen dokumentum alább található, 2. Pontjában olvashatók (2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI)
MILYEN JOGALAPON HASZNÁLJUK AZ ÖN ADATAITAdatait arra használjuk, hogy lehetővé tegyük a Weboldal és a kapcsolódó szolgáltatások használatát.Személyes adatait továbbá a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés és a Márkaboltunk jogos érdekeinek védelme céljából is gyűjtjük.Bizonyos adatok hiányában előfordulhat, hogy esettől függően nem tudunk Önnek szolgáltatásokat nyújtani vagy hozzáférést biztosítani a Weboldalhoz.Részletek ezen dokumentum alább található, 3. Pontjában olvashatók (3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA)
MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG ADATAITAz Ön személyes adatait csak addig használjuk, ameddig az a kívánt cél teljesítéséhez mindenképpen szükséges.Részletek ezen dokumentum alább található, 4. Pontjában olvashatók (4. AZ ADATOK MEGŐRZÉSE)
MIT TESZÜNK ADATAI VÉDELME ÉRDEKÉBENAz Ön adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra. Éppen ezért megfelelő adminisztratív, technikai és fizikai intézkedéseket hoztunk, melyek célja, hogy védjük személyes adatait az adatvesztéssel, adatlopással és jogosulatlan használattal, közzététellel vagy módosítással szemben.Részletek ezen dokumentum alább található, 5. Pontjában olvashatók (5. ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK)
KIVEL OSZTJUK MEG ADATAITAmennyiben azt a vonatkozó törvények engedik, az Ön adatait (1) szolgáltatókkal, (2) kapcsolt vállalatainkkal és (3) közhatalmi szervekkel oszthatjuk meg.Ha Ön beleegyezik, személyes adatait megoszthatjuk bizalmunkat élvező partnereinkkel is marketingcéljaik teljesítéséhez.Részletek ezen dokumentum alább található, 6. Pontjában olvashatók (6. AZ ADATOK MEGOSZTÁSA)
AZ ÖN JOGAIÖnnek többek között joga van ahhoz, hogy adataihoz hozzáférjen, azokat integrálja, frissítse, módosítsa vagy törölje.Részletek ezen dokumentum alább található, 9. Pontjában olvashatók (8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI)
KAPCSOLATA következő e-mail-címen veheti fel velünk a kapcsolatot: info@whirlpoolshop.hu. Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekében módosíthatjuk vagy frissíthetjük.

1. MILYEN TÍPUSÚ SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK

Márkaboltunk a következő típusú adatokat kezeli: A kapcsolat űrlapunk kitöltésével is felveheti velünk a kapcsolatot. Ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot a vonatkozó törvényeknek való megfelelés érdekében módosíthatjuk vagy frissíthetjük.

 1. Önnel kapcsolatos adatok
  Márkaboltunk Önnel kapcsolatban többféle forrásból gyűjtött, illetve kapott adatokat kezel, ideértve többek között az Ön által a fiók létrehozásakor és/vagy a megvásárolt termék regisztrálásakor közvetlenül megadott személyes adatokat, továbbá azon személyes adatokat, amelyeket akkor ad meg, amikor információt vagy segítséget kér, vagy a webshopban terméket vásárol. Ilyen személyes adatok lehetnek például a keresztnév, vezetéknév, lakcím, e-mail-cím és telefonszám.
  Ezeket az adatokat csak olyan mértékig kezeljük, amely az a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban megadott célok teljesítéséhez szükséges. Márkaboltunknak kötelessége, hogy a személyes adatokat anonim módon kezelje, és hogy törölje őket, amennyiben a feldolgozás céljából nincs szüksége a személyes adatok azonosítható formában történő kezelésére.


 2. A böngészés adatai
  A Weboldal a Felhasználók személyes adatait technikai és funkcionális okokból gyűjti. Ezeket az adatokat nem a Felhasználó azonosítása céljából gyűjtjük, de azonosításra mégis sor kerülhet abban az esetben, ha például az adatokat össze kell hasonlítani harmadik feleknél tárolt adatokkal. Az adatok ezen típusába tartozhatnak a Felhasználó számítógépének az IP-címe és domain neve, a kért források URI-azonosítói (Uniform Resource Identifier – egységes erőforrás-azonosító), a kérelem időpontja, hogy milyen módon küldték el a kérelmet a szerver felé, a válaszként kapott fájl mérete, a szervertől kapott válasz státuszkódja és további, a Felhasználó által használt eszköz operációs rendszerével kapcsolatos paraméterek. Ezeket az adatokat csak a Weboldal használatával kapcsolatos anonim statisztikák készítéséhez, továbbá a Weboldal megfelelő működésének biztosításához használjuk, a nyilvántartások megőrzésére vonatkozó előírásainknak megfelelően. Továbbá előfordulhat, hogy egy esetleges, a Weboldal ellen elkövetett számítógépes bűncselekmény esetén a felelősség megállapítására is használjuk ezeket az adatokat. A Weboldalunkon különféle típusú sütik segítségével is gyűjthetünk személyes adatokat. A sütikkel kapcsolatos további információért olvassa el a Sütikkel kapcsolatos tájékoztatónkat

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

Az Öntől gyűjtött, illetve kapott személyes adatokat adott esetekben a következő célokkal kezeljük:

 1. hogy lehetővé tegyük, hogy személyes fiók létrehozásával regisztrálhasson a Weboldalunkon, hogy regisztrálhasson egy terméket a Weboldalon, és hogy a Weboldalon terméket vásárolhasson;
 2. online termékvásárlás és további szolgáltatások nyújtása (eladás utáni szolgáltatások, a csalás megelőzése, visszáruk kezelése);
 3. termékeink házhozszállítása, illetve további, az Ön által kért szolgáltatások teljesítése;
 4. az Ön által vásárolt termékek javításának megszervezése;
 5. az Ön által nekünk küldött információs kérelmek kezelése, ideértve az interaktív chatszolgáltatásunkon keresztül beérkező panaszok és kommunikációk kezelését;
 6. promóciós vagy nyereményjátékon való részvétel;
 7. jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfelelés, továbbá jogaink bíróságok előtti érvényesítése;
 8. az Ön hozzájárulásával és Márkaboltunk jogos érdekeinek sérelme nélkül Önnek elektronikus úton (ideértve az e-mailt, az SMS-t, az MMS-t, a közösségi hálón keresztül küldött értesítéseket és a mobilalkalmazásokat) testre szabott, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos marketinganyagok küldése;
 9. Önt telefonon (nem automatizált módon) vagy postai úton közvetlen üzletszerzés céljával felkeressük, kivéve, ha Ön ezt elutasítja;
 10. Önnek az Ön által regisztrált termékekkel kapcsolatban, vagy azon termékekkel kapcsolatban, amelyek iránt érdeklődött, ügyféltámogató anyagokat küldjünk, illetve ügyfélelégedettségi felméréseket végezzünk;
 11. az Ön beleegyezésével személyes adatainak bizalmunkat élvező válogatott partnereinkkel történő megosztása testre szabott marketingkommunikáció céljából a 6. szakaszban leírtak szerint; és
 12. üzlet- és üzletág-átruházások, felvásárlások, összeolvadások, szétválások és egyéb átalakulások szempontjából hasznos tevékenységek végezése, illetve ezen tranzakciók lebonyolítása.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. A személyes adatok 2. szakasz a), b), c), d), e) és f) bekezdése szerinti célból történő megadása azon célokra szükséges, amely célokra ezen adatokat nekünk megadták vagy velünk megosztották, ideértve de nem kizárólag a regisztrációt a Weboldalon, az online termékvásárlást és további kiegészítő szolgáltatások használatát, továbbá promóciós vagy nyereményjátékon való részvételt;
 2. A személyes adatok 2. szakasz g) bekezdése szerinti célú megadása a vonatkozó törvények szerint kötelező;
 3. A személyes adatok 2. szakasz h) és k) bekezdése szerinti célú megadása opcionális. Az Ön hozzájárulása nélkül Márkaboltunk és/vagy a bizalmat élvező partnerek nem küldhetnek Önnek testre szabott marketinganyagokat automatizált úton. A felhasználói beleegyezés visszavonása után a személyes adatokat a 2. szakasz h) és k) bekezdése szerinti célból nem fogjuk többé kezelni. Feltételezzük, hogy a marketinganyagok küldésébe, illetve (adott esetben) az adatmegosztásba az az érintett adja a beleegyezését, akinek a személyes adatait megkaptuk;
 4. A személyes adatok 2. szakasz i), j) és l) bekezdése szerinti célú megadása Márkaboltunk jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, amely jogos érdekeket az Ön érdekeivel megfelelően összhangba hozzuk.

Annak érdekében, hogy a megvásárolt termékhez vagy szolgáltatáshoz hasonló termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos testre szabott marketinganyagokat küldjünk Önnek, a vonatkozó adatvédelmi törvények betartása mellett használhatjuk az Ön elektronikus kapcsolattartási adatait (e-mail-cím, telefonszám), amelyeket egy termék vagy szolgáltatás eladásakor gyűjtöttünk be. Ebben az esetben elektronikus kapcsolattartási adatai ilyen célú használata ellen a testre szabott marketinganyagot tartalmazó e-mail/SMS alján megtalálható „leiratkozás” linkre kattintva, vagy pedig a jelen Adatvédelmi nyilatkozat 9. szakaszában leírtaknak megfelelően tiltakozhat.

4. AZ ADATOK MEGŐRZÉSE

Márkaboltunk a személyes adatokat addig kezeli, amíg az a fenti 2. szakaszban megfogalmazott célok teljesítéséhez szükséges. Minden esetben a következő megőrzési időszakok érvényesek:

 1. a 2. szakasz a), b), c), d), e) és f) bekezdése szerinti célokkal gyűjtött adatokat szigorúan csak addig őrizzük meg, amíg az az érintettek kérelmeire való válaszoláshoz és a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak való megfeleléshez elengedhetetlen;
 2. a 2. szakasz g) bekezdése szerinti céllal gyűjtött adatokat a vonatkozó törvények rendelkezései által kötelező jelleggel előírt időtartamig őrizzük meg (pl. adózási céllal);
 3. a 2. szakasz h) és k) bekezdése szerinti célokkal gyűjtött adatokat a vonatkozó törvények rendelkezései szerinti maximális időtartamig őrizzük meg; és
 4. a 2. szakasz i), j) és k) bekezdése szerinti célokkal gyűjtött adatokat szigorúan csak addig őrizzük meg, amíg az Márkaboltunk jogos érdekei érvényesítéséhez elengedhetetlenül szükséges.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az adatmegőrzési időtartamok a vonatkozó helyi törvények függvényében változhatnak.

5. ADATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK

Az Ön személyes adatait elektronikusan és/vagy papíralapon kezeljük, és a személyes adatok titkosságának biztosítására és védelmére alkalmas biztonsági eszközökkel védjük. Ez azt jelenti, hogy Márkaboltunk megfelelő adminisztratív, technikai, személyi és fizikai intézkedéseket hoz, melyek célja, hogy védjék a tárolt személyes adatokat az adatvesztéssel, adatlopással és jogosulatlan használattal, közzététellel vagy módosítással szemben.

6. AZ ADATOK MEGOSZTÁSA

Az Ön személyes adatait csak akkor osztjuk meg azokkal a bizalmunkat élvező partnereinkkel – mint például kiterjesztett jótállást nyújtó szolgáltatók –, akik az adatokat közvetlen üzletszerzés céljával szeretnék használni, ha erről Önt kifejezetten értesítettük, és ebbe Ön kifejezetten beleegyezett.

Személyes adatait a következőkkel oszthatjuk meg:

 1. a Whirlpool Csoport EGT-n belüli és kívüli tagvállalatai mint autonóm adatkezelők;
 2. gondosan megválogatott, EGT-n belüli és kívüli harmadik fél beszállítóink, mint például call centeres munkatársak, kiszállítók, szolgáltatók vagy támogatást nyújtó technikusok és más, a nevünkben dolgozó beszállítók, akik a jelen tájékoztatóban leírt célból megfelelően kijelölt adatfeldolgozóként járnak el; továbbá egyéb harmadik felek, akik valamilyen vállalati tranzakcióban, például összeolvadásban vagy eszközértékesítésben vesznek részt.

A fent említett esetekben ezen cégeknek be kell tartaniuk a titoktartási és adatvédelmi követelményeinket, és a tőlünk kapott személyes adatokat semmilyen más céllal nem használhatják fel.

Amennyiben az adatokat az EGT-n kívülre továbbítjuk, megfelelő garanciákat biztosítunk a Rendeletnek megfelelően. Ezzel kapcsolatban lásd az alábbi 7. szakaszt.

7. 18 ÉV ALATTI SZEMÉLYEK

Weboldalunk nem 18 év alatti személyeknek szól, és Márkaboltunk legjobb tudomása szerint 18 év alatti személyektől nem gyűjt személyes adatokat.

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Önt a következő jogai mindig megilletik, és bármikor ingyenesen gyakorolhatja őket:

 1. jog arra, hogy a személyes adatainak kezelése céljáról és módjáról tájékoztatást kapjon;
 2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga (más nevén az „érintett hozzáférési kérelme”). Ez lehetővé teszi, hogy másolatot kapjon az általunk Önnel kapcsolatban tárolt adatokról;
 3. jog arra, hogy a nálunk tárolt személyes adatai frissítését vagy helyesbítését kérje. Így kijavíttathatja az Önről nálunk tárolt hiányos vagy helytelen adatokat, azonban előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az Ön által megadott új adatok pontosságát;
 4. jog ahhoz, hogy személyes adatai törlését kérje. Így kérheti tőlünk személyes adatai törlését vagy eltávolítását olyan esetekben, amikor nincs okunk arra, hogy ezen adatokat továbbra is kezeljük. Joga van továbbá ahhoz, hogy személyes adatai törlését vagy eltávolítását kérje tőlünk olyan esetekben, amikor Ön sikeresen gyakorolta az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogát, vagy ha a helyi jogszabály betartásához személyes adatait törölnünk kell. Azonban vegye figyelembe, hogy törlési kérelmének nem minden esetben tudunk eleget tenni: ez bizonyos jogi okokból kifolyólag fordulhat elő, melyeket kérelmére válaszolva közölni fogunk Önnel;
 5. jog ahhoz, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza. Így megkérhet minket arra, hogy személyes adatai kezelését felfüggesszük. Ez a következő esetekben lehetséges: (a) ha szeretné, hogy pontosítsuk adatait; (b) ha az adatokat jogszerűtlenül kezeltük, de nem szeretné, hogy töröljük őket; (c) ha jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, hogy adatait megtartsuk, noha számunkra már nem szükséges az adatok tárolása; vagy (d) Ön tiltakozott adatainak használata ellen, de ellenőriznünk kell, hogy vannak-e olyan elsőbbséget élvező jogszerű okok, amelyekből kifolyólag mégis használhatjuk őket;
 6. jog ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatai részben vagy egészben történő kezelése ellen, amikor ezek kezelésekor jogos érdekünkre (vagy egy harmadik fél jogos érdekére) támaszkodunk, de az Ön helyzetében mégis úgy érzi, hogy tiltakoznia kell, mivel úgy gondolja, hogy az adatok kezelése alapvető jogait és szabadságait sérti. Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy bizonyítjuk kényszerítő erejű jogos indokainkat az adatkezelésre, melyek elsőbbséget élveznek az Ön jogaival és szabadságaival szemben;
 7. ha az Ön személyes adatait beleegyezés alapján kezeljük, joga van ahhoz, hogy ezt a beleegyezését bármikor szabadon visszavonja, akár a marketinganyagok alján megjelenő leiratkozás gombra kattintva;
 8. az adathordozhatósághoz való joga, amely alapján Ön a személyes adatait magához kérheti vagy átviheti egy másik szolgáltatóhoz. Ilyen esetben személyes adatait Önnek vagy az Ön által választott harmadik félnek tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban adjuk át;
 9. joga van ahhoz, hogy kapcsolatba lépjen velünk a következő e-mail címen: info@whirlpoolshop.hu
 10. joga van ahhoz, hogy az illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságnál vagy igazságügyi hatóságnál panaszt nyújtson be.

Amennyiben a fent felsorolt jogait gyakorolni kívánja, vagy kérdése van az általunk Önről tárolt adatokkal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a info@whirlpoolshop.hu  e-mail-címen, vagy írjon nekünk a következő címre: Electro Modul Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1085 Budapest, József körút 28. Adatvédelmi Iroda.

10. MÓDOSÍTÁSOK ÉS FRISSÍTÉSEK

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgáljuk. Előfordulhat, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatót aktualizáljuk az adatvédelmi gyakorlatunkban bekövetkezett változások átvezetése céljából. Amennyiben bármilyen lényeges változtatást teszünk, erről Önt a jelen Adatvédelmi Tájékoztatónak a frissítése útján tájékoztatjuk, a változás hatálybalépését megelőzően. Javasoljuk, hogy az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos legfrissebb információkért tekintse át az Adatvédelmi Tájékoztatónkat rendszeres időközönként. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató legutóbb 2020. január 17-én került frissítésre.